Vooraankondiging griep en covid vaccinatiemomenten.

5 augustus 2023

We zitten nog midden in de zomer, … nuja … zomer … maar weldra komt het najaar er alweer aan. Tijd voor de jaarlijkse vaccinatiedagen tegen die vervelende virussen die we dan weer gaan mogen verwachten.

Het wordt dit jaar een beetje complexer dan anders want we praten nu niet alleen over de gewoonlijke griepvaccinatie maar ook over de Covid-herhalingsprik. 
Hoe erg we het ook gehoopt hadden zitten die 2 vaccins nog niet in 1 spuit, maar worden ze apart gegeven. Apart verpakt maar soms kunnen ze toch samen gegeven worden.

Vaccineren tegen griep doen we elk jaar vanaf half oktober tot eind november. Dit omdat een grieppiek zich bijna altijd pas het 2e deel van de winter aandient.

Voor Covid ligt dat anders. Covid is een “verkoudheidsvirus” en onze virologen verwachten al een eerste piek vanaf 1 november. En dat maakt het complex om de vaccins samen te zetten! Immers als we de vaccins samen zetten en we vaccineren wat vroeger, zijn we op tijd voor Covid, maar riskeren we dat het griepvaccin te vroeg uitgewerkt is om te beschermen tegen een grieppiek in februari-maart. Vaccineren we de 2 vaccins daarentegen later, kunnen we te laat zijn om de verwachte vroege Covidpiek op te vangen!

En wie moet het oplossen? Juist … de huisarts (!) want dit jaar zullen er geen Covid-vaccinatiecentra meer ingericht worden en zal de huisarts de vaccins op zich nemen.

Inschrijven kan nog niet. Hiervoor stuur ik later een mail! Maar verwachtte vaccinatiedata zullen zijn:

Zaterdag 30 september: enkel voor covid-vaccin
Zaterdag 28 oktober: mogelijkheid tot gecombineerde vaccinatie griep + covid
Zaterdag 11 november: enkel voor griepvaccinatie

Naar goede gewoonte zal ik de vaccinaties volledig gratis zetten in snelle doorloop.

Voor mensen met hoog covid-risico stel ik voor de 2 vaccins te spreiden: het covid vaccin in september en het griepvaccin in november. Dit is ook de ideale spreiding! 
“Medium-risico-patiënten” kunnen de 2 vaccins wel samen nemen op 28/10.

Voor Griep én Covid-vaccinatie wijst de Hoge Gezondheidsraad deze risicogroepen aan: 
•    zeker 65-plussers, en bij uitbreiding ook voor 50-plussers mogelijk
•    vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
•    chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
•    mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
•    al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
•    iedereen die in de gezondheidssector werkt;
•    iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.
Ook andere mensen mogen gevaccineerd worden als ze daar wens naar hebben.

Dit is een slechts vooraankondiging voor wat komen gaat. Inschrijven kan nog niet, daarvoor krijgt u later een nieuwe mailing. Er kan immers nog iets veranderen naarmate wij artsen zelf ook meer informatie krijgen. Die info komt ook maar met mondjesmaat naar ons toe!

Met Vriendelijke Groeten,
Bart Vyvermans.