Omikron

9 januari 2022

Allereerst wil ik iedereen wel eens mijn allerbeste wensen voor 2022 toesturen! Je weet wel … het klassieke “Gezond en Vreugdevolle” jaar!

Maar de allerhoogste wens van velen zal zeker zijn dat “alles eindelijk weer eens normaal wordt”! Dat we de heel ziekmakende coronaversie eindelijk van de tafel kunnen vegen en desnoods vervangen door een wat mildere verkoudheid-versie. Dat we elkaar gewoon weer eens een hand durven geven zonder nadien aan de alcohol (gel) te moeten! En dat een kus of knuffel ons geen schuldgevoelens meer geeft!!!

Maar dat moeten we dus nog even afwachten, net zoals alle andere nieuwjaarswensen!

Omikron is aan de macht. En misschien klaart Omikron deze klus wel voor ons. Na Alfa en de beter bekende en beruchte Delta (en nog duizenden andere varianten die zo onbelangrijk waren dat ze alleen maar een onbeduidende nummer kregen) is het aan Omikron.

Omikron heeft in 2 weken bijna alle Delta weggevaagd. Omikron heeft enkele spectaculaire mutaties ondergaan en plots heel andere eigenschappen gegeven aan het coronavirus. Ten eerste is het VEEL besmettelijker en gaan er nog megaveel meer mensen ziek worden in de komende 2-4 weken wegens dit virus. Maar het ziektebeeld is veranderd. Omikron-covid zou veel minder longontstekingen veroorzaken omdat hij niet zo makkelijk in de diepere longen geraakt bij mensen. Dat is alvast (voorlopig!) zeer goed nieuws! Want het zijn de vele ziekenhuisopnames die ons steeds weer naar allerlei beperkende maatregelen leiden! Maatregelen waarvan we goed beseffen dat ze noodzakelijk zijn, doch die we ook wel kotsbeu zijn!

Op dit moment ligt het aantal nieuwe besmettingen rond de 30.000 per dag. Dit getal is al hoger dan gelijk welke golf die we in ‘20-‘21 reeds hadden! Ook de stijging is vele malen sneller dan in alle vorige golven. En … we verwachten nog een sterke vermenigvuldiging van dit getal binnen 1 week, … naar 60.000 tot 120.000 nieuwe gevallen per dag. Dat is echt ENORM en ongezien.

De juiste getallen voor volgende week gaan we zelfs niet meer kunnen tellen, omdat dit aantal VER boven onze testcapaciteit komt en we dus maar een fractie van de mensen kunnen gaan testen. We gaan dus zelfs nooit exact weten hoeveel mensen er besmet gaan geraken. Maar misschien is dat ook niet zo heel erg omdat Omikron (laten we dat nu écht hopen!) meer weg heeft van een stevige verkoudheid dan van een “gevaarlijk virus”.

Omikron geeft dus veel minder kans op longcovid (de “gevaarlijke vorm” die mensen in het ziekenhuis doet belanden) en heeft ook andere typische eigenschappen. Vooreerst geeft Omikron NIET het gekende smaak- en geurverlies, dat wel typisch was voor Delta! Omikron blijft voornamelijk in de bovenste luchtwegen, de keel en de neus, en veroorzaakt dus meer gesnotter en niezen met spierpijnen, koorts en vooral vermoeidheid. Er zullen ook weer veel mensen rondlopen die amper klachten hebben, gewoon proberen verder te werken en zodoende de hele werkvloer besmetten. Maar dat deden vorige versies ook al!

Als een curve heel snel stijgt, is het ook mogelijk dat hij snel weer kan dalen. Koffiedik kijken natuurlijk, maar theoretisch wel mogelijk. Een korte maar zeer zware infectiegolf staat ons dus mogelijks te wachten. Heel duidelijk is nu ook al dat mensen die hun 3e prik reeds hebben, tot 70% beter beschermd zijn tegen ziekte én overdracht van het virus. Zowat alle reeds bestaande studies die observaties deden in landen zoals Engeland en Denemarken, die reeds verder staan in deze golf, bewijzen dat sterk!

 

Maar dit alles kan ook positieve gevolgen hebben. Door deze massale golf van hopelijk niet-al-te-zware-infecties gaat onze groepsimmuniteit een stevige boost krijgen! Misschien is dit zelfs de aankondiging van de EXIT uit de pandemie! Hoe verder Omikron het wereldwijd overneemt van Delta hoe beter voor iedereen. Want Delta is megaveel gevaarlijker gebleken! En als Delta verdwijnt hebben we ook minder kans op nieuwe gevaarlijke Delta-mutaties!

Het zal dus eerst nog even erger worden voor het beter wordt. Hoe het exact gaat verlopen is koffiedik kijken. Dit zijn voorspellingen, maar op wetenschappelijke basis geschoeid!

Mijn enige advies blijft “basic”: afstand houden, handen wassen/ontsmetten, maskers waar het nodig is en testen (zolang het nog kan) als je je ziek voelt en voldoende lang thuis uitzieken bij ziekte. Vanaf volgende week zal dat dus 1 week zijn.

Om toch enige testcapaciteit te vrijwaren heeft men van overheidswege besloten alle mensen die 3-voudig gevaccineerd werden NIET meer te testen bij hoog risicocontact. Ik begrijp de beslissing, maar dat maakt ook dat we zo veel besmette mensen gaan missen! Daarom wil ik iedereen vragen een eigen verantwoordelijkheid te nemen met zelftesten. Die zijn goedkoop en makkelijk te verkrijgen in alle apotheken.

Ik zal me de komende 4-5 weken maximaal beschikbaar houden voor uw vragen. Als mijn telefoon weer overbelast zou raken kan u me ook steeds mailen met uw vragen naar bart.vyvermans@telenet.be

Misschien te simpel, maar zeker niet onmogelijk: “Laten we hopen dat deze golf ons een zodanige groepsimmuniteit geeft dat we kunnen beginnen dromen van de pandemie-EXIT!”

Zo komt er uit iets slechts toch nog iets goeds!

 

Vriendelijke Groeten,

Bart Vyvermans.